Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 4688/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành (Công ty CP Đông y học Bảo Lâm)

Công văn số 4688/QLD-MP ngày 04/5/2021 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành (Công ty CP Đông y học Bảo Lâm)

File đính kèm