Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 4601/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH dược phẩm KIMIKO, Công ty cổ phần dược mỹ phẩm GOCIRCLE)

Công văn số 4601/QLD-MP ngày 08/5/2023 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH dược phẩm KIMIKO, Công ty cổ phần dược mỹ phẩm GOCIRCLE)

File đính kèm