Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 4347/QLD-KD về việc đảm bảo hoạt động cung ứng thuốc trong giai đoạn dịch Covid-19

Công văn số 4347/QLD-KD ngày 17/4/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo hoạt động cung ứng thuốc trong giai đoạn dịch Covid-19

File đính kèm