Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 4227/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Tinh dầu Cỏ may)

Công văn số 4227/QLD-MP ngày 23/5/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Tinh dầu Cỏ may)

File đính kèm