Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 4162/QLD-KD về việc tạm dừng xuất khẩu thuốc phòng, chống COVID 19

Công văn số 4162/QLD-KD ngày 15/4/2020 của Cục Quản lý Dược về việc tạm dừng xuất khẩu thuốc phòng, chống COVID 19

File đính kèm