Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 4081/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty CP sáng tạo Âu Châu, Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Lan Hương)

Công văn số 4081/QLD-MP ngày 19/5/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty CP sáng tạo Âu Châu, Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Lan Hương)

File đính kèm