Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 4080/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty CP Fit Cosmetics, Công ty CP Today Cosmetics)

Công văn số 4080/QLD-MP ngày 19/5/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty CP Fit Cosmetics, Công ty CP Today Cosmetics)

File đính kèm