Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 395/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng (Công ty TNHH Mê Đi Ca)

Công văn số 395/QLD-MP ngày 19/01/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng (Công ty TNHH Mê Đi Ca)

File đính kèm