Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 3904/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH SX-TM quốc tế Newtoday)

Công văn số 3904/QLD-MP ngày 20/4/2021 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH SX-TM quốc tế Newtoday)

File đính kèm