Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 3819/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH dược mỹ phẩm Butter - C và Công ty TNHH LESSCREATE)

Công văn số 3819/QLD-MP ngày 13/4/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH dược mỹ phẩm Butter - C và Công ty TNHH LESSCREATE)

File đính kèm