Đăng kí thuốc

Công văn số 3596/QLD-ĐK về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy ĐKLH

Công văn số 3596/QLD-ĐK ngày 10/4/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy ĐKLH

File đính kèm