Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 3546/QLD-KD về việc ngừng nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Công ty R.X. Manufacturing Co., Ltd)

Công văn số 3546/QLD-KD ngày 07/4/2023 của Cục Quản lý Dược về việc ngừng nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Công ty R.X. Manufacturing Co., Ltd)

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin