Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 3543/QLD-KD về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc (Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam)

Công văn số 3543/QLD-KD ngày 07/4/2023 của Cục Quản lý Dược về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc (Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam)

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin