Đăng kí thuốc

Công văn số 3534/QLD-ĐK về việc đính chính thông tin tại Quyết định cấp GĐKLH

Công văn số 3534/QLD-ĐK ngày 12/4/2021 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin tại Quyết định cấp GĐKLH

File đính kèm