Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 3534/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 (Cốm pha hỗn dịch uống Zinnat Suspension 125mg (Cefuroxim axetil 125mg))

Công văn số 3534/QLD-CL ngày 09/5/2022 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 (Cốm pha hỗn dịch uống Zinnat Suspension 125mg (Cefuroxim axetil 125mg))

File đính kèm