Quản lý mỹ phẩm

Công văn số 3526/QLD-MP về việc mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là mỹ phẩm giả

Công văn số 3526/QLD-MP ngày 06/5/2022 của Cục Quản lý Dược về việc mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là mỹ phẩm giả

File đính kèm