Quản lý mỹ phẩm

Công văn số 3526/QLD-MP về việc mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là mỹ phẩm giả

Công văn số 3526/QLD-MP ngày 06/5/2022 của Cục Quản lý Dược về việc mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là mỹ phẩm giả

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin