Đăng kí thuốc

Công văn số 3235/QLD-ĐK về việc đính chính nội dung công văn đồng ý duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành

Công văn số 3235/QLD-ĐK ngày 07/4/2021 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính nội dung công văn đồng ý duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành

File đính kèm