Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 3205/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen)

Công văn số 3205/QLD-MP ngày 03/4/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen)

File đính kèm