Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 3163/QLD-KD về việc sản xuất, phân phối thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Công văn số 3163/QLD-KD ngày 01/4/2020 của Cục Quản lý Dược về việc sản xuất, phân phối thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

File đính kèm