Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 2908/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty CP dược VP - Pharm và Công ty TNHH liên doanh dược mỹ phẩm Ivypharma)

Công văn số 2908/QLD-MP ngày 15/04/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty CP dược VP - Pharm và Công ty TNHH liên doanh dược mỹ phẩm Ivypharma)

File đính kèm