Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 2899/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Viên nén Alsoben)

Công văn số 2899/QLD-CL ngày 27/3/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Viên nén Alsoben)

File đính kèm