Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 2865/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Chloramphenicol 250 mg)

Công văn số 2865/QLD-CL ngày 26/3/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng ( Chloramphenicol 250 mg)

File đính kèm