Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 2808/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Thuốc tiêm B-Comene)

Công văn số 2808/QLD-CL ngày 25/3/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Thuốc tiêm B-Comene)

File đính kèm