Thông báo

Công văn số 2691/QLD-ĐK về việc triển khai phần mềm trực tuyến đính chính thông tin giấy đăng ký lưu hành thuốc, NLLT

Công văn số 2691/QLD-ĐK ngày 26/3/2021 của Cục Quản lý Dược về việc triển khai phần mềm trực tuyến đính chính thông tin giấy đăng ký lưu hành thuốc, NLLT

File đính kèm