Đăng kí thuốc

Công văn số 2647/QLD-ĐK về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy ĐKLH và công văn duy trì hiệu lực giấy ĐKLH

Công văn số 2647/QLD-ĐK ngày 20/3/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy ĐKLH và công văn duy trì hiệu lực giấy ĐKLH

File đính kèm