Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 2507/QLD-KD về việc đảm bảo cung ứng thuốc chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Công văn số 2507/QLD-KD ngày 17/3/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

File đính kèm