Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 2503/QLD-KD về việc cung cấp thông tin về danh mục các đơn vị cung ứng thuốc phòng Covid-19

Công văn số 2503/QLD-KD ngày 17/3/2020 của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin về danh mục các đơn vị cung ứng thuốc phòng Covid-19

Công văn 2503

Phụ lục