Đăng kí thuốc

Công văn số 245/QLD-ĐK về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp GĐKLH và công văn duy trì hiệu lực GĐKLH

Công văn số 245/QLD-ĐK ngày 21/01/2021 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp GĐKLH và công văn duy trì hiệu lực GĐKLH

File đính kèm