Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 235/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (viên nén Young II Captopril Tablet (Captopril 25mg))

Công văn số 235/QLD-CL ngày 13/01/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (viên nén Young II Captopril Tablet (Captopril 25mg))

File đính kèm