Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 2240/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc Cốm Trẻ Việt không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn số 2240/QLD-CL ngày 10/3/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc Cốm Trẻ Việt không đạt tiêu chuẩn chất lượng

File đính kèm