Thông báo

Công văn số 21432/QLD-ĐK về việc nghiên cứu tương đương sinh học phục vụ đăng ký thuốc

Ngày 09/11/2018, Cục Quản lý Dược có công văn số 21432/QLD-ĐK về việc nghiên cứu tương đương sinh học phục vụ đăng ký thuốc.

File đính kèm.