Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 19759/QLD-GT về việc đảm bảo cung ứng thuốc sau trúng thầu

Công văn số 19759/QLD-GT ngày 22/11/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc sau trúng thầu

File đính kèm