Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 19664/QLD-CL về việc thu hồi thuốc Aciclovir không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn số 19664/QLD-CL ngày 21/11/2019 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc Aciclovir không đạt tiêu chuẩn chất lượng

File đính kèm