Thông tin xử lý vi phạm

Công văn số 19506/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc LivetinEP không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn số 19506/QLD-CL ngày 18/11/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc LivetinEP không đạt tiêu chuẩn chất lượng

File đính kèm