Danh sách CSSX được chứng nhận GMP nước ngoài

Công văn số 19500/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 5)

Công văn số 19500/QLD-CL ngày 18/11/2019 của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 5)

CV 19500/QLD-CL

Công bố GMP NN Đợt 5 - Danh sách Đạt

Công bố GMP NN Đợt 5 - Danh sách Điều chỉnh

Công bố GMP NN Đợt 5 - Danh sách Giải trình

Danh mục cơ sở NN đạt GMP (Đợt 1 - Đợt 5) (pdf)

Danh mục cơ sở NN đạt GMP (Đợt 1 - Đợt 5) (excel)