Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 1944/QLD-PCTTr về việc tăng cường kiểm tra, xác minh việc không tuân thủ quy định về bán thuốc theo đơn đối với thuốc điều trị COVID-19

Công văn số 1944/QLD-PCTTr ngày 22/03/2022 của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra, xác minh việc không tuân thủ quy định về bán thuốc theo đơn đối với thuốc điều trị COVID-19

File đính kèm