Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 1943/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm (Công ty TNHH thương mại XNK Tứ Phương)

Công văn số 1943/QLD-MP ngày 17/6/2024 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm (Công ty TNHH thương mại XNK Tứ Phương)

File đính kèm