Thông báo

Công văn số 19356/QLD-CL về việc triển khai thí điểm công cụ hệ thống phần mềm Xử lý, thu hồi thuốc vi phạm (TT-86)

Công văn số 19356/QLD-CL ngày 13/11/2019 của Cục Quản lý Dược về việc triển khai thí điểm công cụ hệ thống phần mềm Xử lý, thu hồi thuốc vi phạm (TT-86)

File đính kèm

Tài liệu HDSD

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin