Danh sách các CSSX có thuốc VPCL phải tiền kiểm

Công văn số 18755/QLD-CL công bố đợt 33 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Công văn số 18755/QLD-CL ngày 25/12/2020 của Cục Quản lý Dược công bố đợt 33 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Công văn số 18755/QLD-CL

Danh sách các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng - Đợt 33