Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 18286/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 (viên nang mềm Bronzoni)

Công văn số 18286/QLD-CL ngày 11/12/2020 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 (viên nang mềm Bronzoni)

File đính kèm