Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 179/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Chung Sức VINA)

Công văn số 179/QLD-MP ngày 13/01/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Chung Sức VINA)

File đính kèm