Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 17879/QLD-ĐK về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa mephenesin

Công văn số 17879/QLD-ĐK ngày 03/12/2020 của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa mephenesin

File đính kèm