Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 17870/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty CP TM thiết bị y tế Vĩnh Phúc)

Công văn số 17870/QLD-MP ngày 03/12/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty CP TM thiết bị y tế Vĩnh Phúc)

File đính kèm