Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 176/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược Mỹ phẩm SJK)

Công văn số 176/QLD-MP ngày 13/01/2021 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược Mỹ phẩm SJK)

File đính kèm