Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 17570/QLD-CL về việc thông báo thu hồi lô thuốc Sedtyl số lô 02L19

Công văn số 17570/QLD-CL ngày 26/11/2020 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi lô thuốc Sedtyl số lô 02L19

File đính kèm