Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 1710/QLD-KD về việc báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra

Công văn số 1710/QLD-KD ngày 19/02/2020 của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra

Công văn số 1710/QLD-KD

Mẫu báo cáo (word)

Phụ lục báo cáo tồn kho (excel)