Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 1705/QLD-KD về việc giám sát, kiểm tra việc kinh doanh của các cơ sở bán lẻ thuốc

Công văn số 1705/QLD-KD ngày 18/02/2020 của Cục Quản lý Dược về việc giám sát, kiểm tra việc kinh doanh của các cơ sở bán lẻ thuốc

File đính kèm