Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 16982/QLD-KD về việc lập hồ sơ đề nghị nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt

Công văn số 16982/QLD-KD ngày 16/11/2020 của Cục Quản lý Dược về việc lập hồ sơ đề nghị nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt

File đính kèm