Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 16813/QLD-CL về việc phát hiện thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA vượt giới hạn cho phép

Công văn số 16813/QLD-CL ngày 02/10/2019 của Cục Quản lý Dược về việc phát hiện thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA vượt giới hạn cho phép

File đính kèm