Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 16212/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Modern Cass International Cosmetics (Việt Nam))

Công văn số 16212/QLD-MP ngày 23/10/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Modern Cass International Cosmetics (Việt Nam))

File đính kèm